Oferta | Workownice

Workownica ręczna przeznaczona jest do napełniania worków produktami sypkimi. Stosuje się ją w obiektach przemysłu zbożowego, paszowego itp.

Wykonana jest z blachy stalowej.

W celu napełnienia worka produktem należy założyć worek na obwód korpusu workownicy, przymocować pasem i zaciągnąć klamrą. Przy pomocy dźwigni obrócić klapę, która pozwoli na przemieszczanie się produktu do worka. Po napełnieniu worka należy zamknąć dopływ produktu przy pomocy tej samej dźwigni i zdjąć worek. Z uwagi na to, że pas roboczy zaciskający worek jest zawieszony w kabłąkach bardzo łatwo można ją obsługiwać.