Pozostałe

Trójniki, opaski łączeniowe, kanały, kolanka oraz redukcje.
Trójnik symetryczny trzydrogowy.
Trójnik asymetryczny dwudrogowy.
Opaska do łączenia rur spadowych z końcami gładkimi.
Kanał wylotowy np. cyklonu, czyszczalni lub wyciągu powietrza.
Redukcja kwadrat w prostokąt, prostokąt w okrąg itp.
Kolano okrągłe, prostokątne oraz kwadrat.
Kolano okrągłe, prostokatne oraz kwadrat.